Category: Training /तालिम

Posted in Activities/ गतिविधि Training /तालिम

Traning/ तालिम

एन्टेना फाउदेशनसंगको सहकार्यमा रेडियो ब्यबस्थापन तथा कार्यक्रम निर्माण संबन्धि तीन दिने तालिम, २०७६, जेष्ठ

Continue Reading
Posted in Training /तालिम travel /यात्रा

Travel/ यात्रा

इन्डोनेसियाको जभास्थित MMC कृषि रेडियोको अध्यन भ्रमण

Continue Reading